Whatsapp İletişim Hattı
+90 532 432 59 08
Önyüklemeyi Atla

Onaylı, Sertifikalı Firma

ISO sertifika onaylı firmayız.

Kalite, Özveri, Güven

Deneyimle 1985'ten günümüze

Hatay'da Turunçgil Yetiştiriciliğinde İklim İstekleri

21Şub
İklim denince akla sıcaklık gelir. Turunçgillerin yayılmasını sınırlayan en önemli etmen düşük sıcaklıklardır. Gerek düşük, gerekse yüksek sıcaklıklar turunçgillerde meyve verimliliğini ve kalitesini olumsuz etkiler.
İklim denince akla sıcaklık gelir. Turunçgillerin yayılmasını sınırlayan en önemli etmen düşük sıcaklıklardır. Gerek düşük, gerekse yüksek sıcaklıklar turunçgillerde meyve verimliliğini ve kalitesini olumsuz etkiler. Bu yüzden de Antakya'da turuçgil yetiştirilmektedir.Turunçgiller düşük sıcaklıktan çok etkilenirler. Soğuğa en hassas tür limondur. Limon 0 0C de, portakal -2 0C de, altıntop -3 0C de, mandarinler -4 0C de zarar görürler. Don olayı uzun sürerse zararda buna bağlı olarak artar.
 
Don zararı ağacın meyveli yada meyvesiz olmasına göre değişir. Meyveli ağaç hemen ve daha çok donar. Turunçgillerde büyümenin başlaması için 12-13 0C sıcaklık gereklidir. Bu dönemde turunçgillerin toprak üstü organlarında ( vejetatif aksam ) büyüme başlar. Limonlarda büyüme dönemi sıcaklığı 6-7 0C ye kadar düşer. Gelişme sıcaklığın yükselmesi ile artar. 18-20 0C ler arasında gelişme hızlanır. Büyüme 26-28 0C de tepe noktasına ulaşır. Bu dönemde fotosentez etkinliği en yüksek düzeye ulaşır. 30 0C nin üstündeki sıcaklıklarda büyüme durur. Turunçgiller içinde yüksek sıcaklara en dayanıklı tür mandarinlerdir. Sonra altıntoplar, laymlar ve portakallar gelir. Yüksek sıcaklığa en dayanıklı tür limonlardır.
 
Turunçgiller için önemli bir diğer iklim faktörü de rüzgârdır. Rüzgâr hem şiddetiyle (ağaçların kırılması, meyve dökümü) hem de soğukluğuyla turunçgillere zarar verir. Bu yüzden turunçgil bahçesi kurulacak yerlerin hâkim rüzgârlara karşı korunması gerekir. Turunçgil bahçeleri engebeli yerlerin korunmuş yamaçlarına tesis edilmeli ya da dikimden önce bahçe kenarlarına rüzgar kıranlar dikilmelidir. Bunu için özellikle yayvan gelişen serviler 1 metre aralıklı olarak dikilmelidir.